Projekt 2|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

»Ureditev portalnega območja predora Šentvid« - Nadvozi nad kolesarsko stezo

NadvoziLjubljana - Šentvid2009 - 2010IDP, PGD, PZIDARS d.d., Celje

PDF

Nazaj na spisek projektov
entvid_internet_03.jpgentvid_internet_06.jpgentvid_internet_02.jpg

Območje, kjer priključne rampe predora Šentvid izstopijo v urbano naselje ob Celovški cesti, zaradi kompleksnosti in občutljivosti, zahteva posebne rešitve. Naši interdisciplinarni ekipi strokovnjakov je uspelo zasnovati območje urbanega parka, ki se višinsko vpenja med spodaj ležečo avtocestno predorsko cevjo in nadvozi iz priključnih cevi, ki se nahajajo nad površinami namenjenimi za druženje in hkrati za transport kolesarjev in pešcev. Naš cilj je bil zasnovati odprto območje, nad katerim prečno na os prehoda pnejo štiri elegantne premostitvene konstrukcije. Tipičen objekt, ki premošča park je dolžine med 18,7 m in 23,5 m. Statična zasnova nosilne konstrukcije je integralni AB okvir s svetlo odprtino 1 x 18,17 m. Zgornjo konstrukcijo predstavlja ploščat nosilec z enojnim intradosom temenske višine 0.55 m v polju in 1,10 m nad opornikom. Krajni oporniki so stenaste konstrukcije, ki se navezujejo na oporne stene ob kolesarski stezi. Oporniki so za 60,02° zamaknjeni glede na os ceste in v splošnem sledijo osi kolesarske steze. Oblika opornikov sledi obliki opornih zidov pred in za objektom tako, da je naklon vidne površine 4:1. Debelina desnega opornika je 1,2 oz. 1,92 m - zgoraj oz. spodaj, levega pa 1,4 oz. 2,02 m. Posebnost enega izmed objektov je, da je temeljen na AB okvirni konstrukciji pokritega vkopa Šentvid, na mestu vstopa v hribinski del predora. Višinsko gledano gre torej za trinivojsko križanje AC odseka Šentvid – Koseze.