Projekt 13|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Ureditev oskrbne postaje Starine sever in jug, Slovenija

Bencinski servis in plato s parkirnimi prostoriA2 Karavanke – Obrežje; odsek Novo mesto vzhod – Kronovo: pododsek Lešnica - Kronovo od km 9+360,00 do km 9+760,00, Slovenija32.000 m23.950.000,00 €2008IDP, PGD, PZR, PZI, PID, vodilna mapa, načrt gradbenih konstrukcij, načrt zunanje ureditve

PDF

Nazaj na spisek projektov
starine_internet_01.jpgstarine_internet_02.jpgstarine_internet_03.jpg

Za naročnika Petrol d.d. smo izdelali projektno dokumentacijo za izgradnjo oskrbnih postaj Starine sever in jug. V sklopu oskrbnih postaj imamo po dve ločeni funkcionalni enoti. Eno sestavlja bencinski servis, drugo pa plato s parkiriščem in prostorom za počitek. Obseg ureditve severne in južne strani je enak. Bencinski servis je izveden kot pritlični objekt s trgovino in okrepčevalnico, pomožnimi prostori ter sanitarijami v skupni velikosti 475,45 m2. Ob objektu je nadstrešnica in pretakalna ploščad s šestimi točilnimi otoki na nasprotni strani pa je urejena terasa z otroškim igriščem. V sklopu zunanje ureditve bencinskega servisa je urejenih 25 parkirnih mest za osebna vozila. V sklopu platoja s parkiriščem je izveden parkirni prostor za 14 tovornjakov, 10 avtobusov in avtodomov ter 28 osebnih vozil, na njem je lociran tudi priključek za avtodome ter prostor za počitek in rekreacijo. V prometnem smislu se plato s parkiriščem in prostorom za počitek navezuje na servisno cesto na skrajnem levem delu oskrbne postaje.