Projekt 10|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Ureditev oskrbne postaje Pince - sever

Lendava – Pince, Slovenija15.000 m²2.850.000,00 €2008 - 2009IDP,
PGD,
PZR,
PZI,
PID.Damjan Bradač, u.d.i.a.MOL group, MOL Slovenija, DARS d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
Pince - severPince - sever

Oskrbna postaja Pince sever predstavlja zelo pomembno počivališče na avtocesti A5 predvsem zaradi zelo visoke rasti tovornega prometa na tem območju (na števnem mestu Vučja vas AC je letna rast prometa tovornih vozil s priklopniki leta 2007 glede na leto 2006 znašala 32 %). Zato je bila posebna pozornost posvečena zagotovitvi dovolj velikega števila parkirnih mest za tovorna vozila. Gre za tipski objekt bencinskega servisa EVO2, ki zajema trgovino, kava bar in nadstrešnico, pri čemer znaša skupna površina prodajnega prostora 113 m2. V sklopu zunanje ureditve servisa je zgrajen totem in otroško igrišče. Na pretakalni ploščadi je 5 točilnih otokov. Plato s parkiriščem in prostorom za počitek predstavlja del oskrbne postaje, zahodno od bencinskega servisa. Sestavljajo ga parkirišča za avtobuse in avtodome, parkirišča za tovorna vozila in parkirišča za osebna vozila. Na zahodnem delu platoja je zgrajen prostor za počitek. Za avtodome je na prometnem otoku vgrajen priključek na električno omrežje, vodovodno omrežje in fekalno kanalizacijo. Izvedena je razsvetljava platoja s tremi svetilkami, ki so locirane na prometnih otokih. V prometnem smislu se plato s parkiriščem in prostorom za počitek navezuje na servisno cesto na južnem delu oskrbne postaje. Območje obdelave znaša 15 000 m2.