Projekt 5|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Ureditev oskrbne postaje Grabonoš-sever - bencinski servis in plato s parkirnimi prostori, Slovenija

AC A5 Pesnica-Lendava-meja z Madžarsko; odsek 0807 Lenart - Beltinci: Cogetinci - Vučja vas od km 2+600.00 do km 3+400.002.827.000,00 €2007-2010IDZ, PGD, PZI, PIDPETROL d.d., slovenska energetska družba d.d., Dunajska cesta 50,1527 Ljubljana

PDF

Nazaj na spisek projektov
grabonos_internet_01.jpggrabonos_internet_02.jpggrabonos_internet_03.jpg

Projektna dokumentacija za oskrbno postajo Grabonoš-sever zajema ureditev bencinskega servisa in platoja s parkirnimi prostori ob avtocesti A5 Pesnica-Lendava-meja z Madžarsko. Zaradi velike količine tovornega prometa se je investitor DARS d.d. odločil, da poleg osnovnega platoja s parkirišči, ki je v sklopu bencinskega servisa, zagotovi dodatno počivališče za tovorna vozila, ki bi se sicer zaradi potreb po samoizločevanju iz prometa ustavljala na način ki ogroža prometno varnost. Bencinski servis je izveden kot pritlični objekt s trgovino in okrepčevalnico, pomožnimi prostori ter sanitarijami. Ob objektu je nadstrešnica in pretakalna ploščad s petimi točilnimi otoki na nasprotni strani pa je urejena terasa z otroškim igriščem. V prometnem smislu se plato s parkiriščem in prostorom za počitek navezuje na servisno cesto na skrajnem levem delu oskrbne postaje.