Projekt 19|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Ureditev krožišča in priključka na R3-728/1148 Škofljica – Ig

Prometna in komunalna infrastrukturaIg, Slovenija15.000 m²2.300.000,00 €2007 - 2009IDP,
PGD,
PZI.Občina Ig

PDF

Nazaj na spisek projektov
Krožišče Škofljica - Ig

Projekt obravnava rekonstrukcijo državne ceste R3-728/1148 (Škofljica - Ig) od km 4+083.51 do km 4+459.64 vključno z rekonstrukcijo lokalne ceste proti naselju Kremenica v dolžini 320 m. Na križanju državne in lokalne ceste je bilo sprojektirano krožno križišče z zunanjim premerom 37 m.

Rekonstrukcija je potrebna zaradi gradnje poslovno obrtne cone VP 14/2 Ig, zato so urejene tudi površine za kolesarski in peš promet. Sprojektirana je dvosmerna enostranska kolesarska steza in hodnik za pešce. Temeljna tla na obravnavanem območju niso nudila dovolj visoke nosilnosti glede na predvideno povečanje tovornega prometa, zato so se temeljna tla izboljšala s posteljico.

Poleg neugodnih geoloških razmer je bilo težavno tudi urejanje elementov odvodnjavanja, saj je bilo zaradi ravnosti terena težko zagotoviti potrebne padce do obstoječih vodotokov. Zaradi hidroloških pogojev je bilo potrebno sprojektirati 3 prepuste, širine do 38 m in svetle širine 4m.

Zaradi potreb poslovne cone je bilo potrebno v cestno telo umestiti tudi veliko komunalne infrastrukture, ki poteka v hodniku za pešce in kolesarski stezi.