Projekt 20|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Ureditev križišča v Rimskih Toplicah

rekonstrukcija križiščaG1-5 0330, Slovenija3.200 m²660.000,00 €2007 - 2009PZIDirekcija RS za ceste, Ministrstvo za promet, Republika Slovenija

PDF

Nazaj na spisek projektov
Križišče v Rimskih toplicahKrižišče v Rimskih toplicahKrižišče v Rimskih toplicah

V sklopu te projektne dokumentacije je obdelana rekonstrukcija glavne ceste G1-5, odsek 0330 (Rimske toplice – Zidani most) od km 0+175 do km 0+349. Na obravnavanem odseku je bilo potrebno urediti križišče z lokalno cesto št. 200110 (smer Senožete) in s priključkom na parkirišče za bazenski kompleks ob Savinji. Izvedena je bila razširitev vozišča za dodatne vozne pasove za leve zavijalce. Obravnavani odsek se nahaja na tretji razvojni osi, zato je bilo potrebno predvideti predpripravo za semaforizacijo v primeru znatnega povečanja prometne obremenitve. Na območju križišča je bilo potrebno odstraniti dotrajano mostno konstrukcijo, izveden je nasip višine 5 m, s prepustom. Zaradi prostorskih omejitev, strmih brežin obstoječega terena in neugodnih geoloških razmer, je bil poseben izziv urediti ustrezno odvodnjavanje cestnega telesa.