Projekt 12|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Tobačna tovarna Ljubljana - komunalna infrastruktura (faza pred gradnjo)

Tivolska cesta, Tobačna ulica, Tržaška cesta, Ljubljana, Slovenija10 ha1.570.000,00 €2008 - 2009IDZ,
PGD,
PZI,
PID.IMOS - G d.o.o., MOL

PDF

Nazaj na spisek projektov
Tobačna mestoTobačna mestoTobačna

Na območju nekdanje Tobačne tovarne namerava investitor zgraditi večnamensko mestno četrt poslovno stanovanjskega značaja. Zaradi tega je bilo potrebno zgraditi novo infrastrukturo s prilagoditvijo obstoječega stanja. Območje obdelave zajema cca 10 ha. V sklopu te projektne dokumentacije je bilo potrebno situacijsko in višinsko uskladiti zbirno situacijo komunalnih napeljav, ki je zajemala vročevodno omrežje, plinsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje, vodovodno omrežje, elektrokabelsko kanalizacijo in kanalizacijsko omrežje. Pri projektiranju je bilo potrebno zagotoviti, da so bili vsi objekti tudi med gradnjo priključeni na javno gospodarsko infrastrukturo. Glede na to, da bo predvidena gradnja generirala nove prometne obremenitve, je bilo potrebno idejno urediti križišče Tivolska – Tobačna, preko katerega bo možen direkten dostop do garaž predvidenih objektov. Do garaž cesta poteka v pokritem vkopu skupne dolžine 340 m.