Projekt 15|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Severna vrata

Zbirnik komunalnih vodov, vodovod, kanalizacija, elektro in telekomunikacijska kabelska kanalizacija, kolektorLjubljana32.330.514,00 €2010-2011IDZ, PGD, PIDErste Immorent ljubljana d.o.o.

PDF

Nazaj na spisek projektov
severna-vrata_internet_01.jpg

V centru Ljubljana, točneje na križišču Pražakove ulice in Trga Osvobodilne fronte, je predvidena gradnja stolpnice »Severna vrata«. Izdelan je bil projekt PGD in PZI za ureditev območja predvidene gradnje večnadstropnega objekta.

Na omenjanem območju smo situacijsko in višinsko uskladili zbirno karto komunalne infrastrukture, za napajanje objekta. Izdelali smo načrt javnega vodovoda DN 100, kanalizacijsko omrežje DN 400 in DN 600, elektro kabelsko kanalizacijo ter telekomunikacijsko omrežje. Poleg omenjenega smo izdelali PZI kolektor pod Slovensko cesto.