Projekt 3|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Obnova voziščne konstrukcije na AC A2 Kranj V – Brnik – Vodice, Slovenija

Kranj, Slovenija2013Načrt gradbenih konstrukcij, Elaborat optimalnega izvedbenega roka, Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadkiDARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

PDF

Nazaj na spisek projektov
kranj_brnik_vodice_internet_01.jpgkranj_brnik_vodice_internet_02.jpgkranj_brnik_vodice_internet_03.jpg

V sklopu te projektne dokumentacije se je projektirala obnova voziščne konstrukcije na avtocesti A2 Karavanke – Obrežje, na odseku 0608 Kranj V – Brnik od km 1,000 do km 3,880 in na odseku 0609 Brnik – Vodice od km 0,000 do km 1,190. Obstoječa voziščna konstrukcija je bila že dotrajana, skupni indeks stanja vozišča je bil na določenih mestih ocenjen tudi kot zelo slabo. Rezultati elaborata voziščne konstrukcije so pokazali, da je na obravnavanem odseku potrebna preplastitev z obrabno zaporno plastjo v debelini 4 cm. Polega tega je bilo potrebno rušiti odstavni pas na celotnem odseku ter prehitevalni pas na dolžini cca 1000 m. Glede na to, da je bila obstoječa avtocesta projektirana v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest, ki ni več v veljavi, je bilo potrebno tudi podaljšati in širiti zaviralni oziroma pospeševalni pas. Projektiranje je bilo zelo zahtevano, saj je bilo potrebno določiti popolnoma nov vzdolžni profil avtoceste, pri čemer je bilo potrebno paziti na minimalno in maksimalno debelino izravnave obstoječe voziščne konstrukcije zaradi tehnologije gradnje. Posegalo se je tudi v širšem območju cestišča, saj obstoječe bankine niso ustrezale pogoju prometne varnosti. Kjer je bilo to potrebno, so bile predvidene nove jeklene varnostne ograje, ustreznih nivojev varovanja, pri čemer so bile upoštevane najsodobnejše naletne zaključnice. Na obravnavanem odseku so bili tudi štirje podvozi, na katerih je bilo potrebno sanirati stike in hidroizolacijo. V sklopu obnove voziščne konstrukcije avtoceste se je projektirala tudi preplastitev celotnega priključka Brnik na dolžini 3400 m.