Projekt 4|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Obnova voziščne konstrukcije na AC A1 Logatec – Unec – Postojna, Slovenija

2013Načrt gradbenih konstrukcij, Elaborat optimalnega izvedbenega roka, Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadkiDARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

PDF

Nazaj na spisek projektov
logatec_unec_internet_01.jpglogatec_unec_internet_02.jpglogatec_unec_internet_03.jpg

V sklopu te projektne dokumentacije se je projektirala obnova voziščne konstrukcije na avtocesti A1 Šentilj – Srmin, na odseku 0654 Logatec – Unec od km 9,800 do km 10,431 in na odseku 0655 Unec – Postojna od km 0,000 do km 0,538. Obstoječa voziščna konstrukcija je bila že dotrajana, skupni indeks stanja vozišča je bil na določenih mestih ocenjen tudi kot zelo slabo. Rezultati elaborata voziščne konstrukcije so pokazali, da je na obravnavanem odseku potrebna nadgradnja z obrabno zaporno plastjo ter nosilnimi plastmi v debelini 16 cm. Projektiranje je bilo zelo zahtevano, saj je bilo potrebno določiti popolnoma nov vzdolžni profil avtoceste, pri čemer je bilo potrebno paziti na minimalno in maksimalno debelino izravnave obstoječe voziščne konstrukcije zaradi tehnologije gradnje. Zaradi izredno velike debeline nadgradnje (16 cm) je bilo potrebno posebno pozornost nameniti navezovalnim rampam na obstoječe objekte, kjer je bila predvidena le zamenjava obrabno zaporne plasti. Obravnavan odsek poteka v »S« krivini, zato je bilo potrebno v celoti rekonstruirati območje vijačenja, kjer je bila predvidena tudi vgradnja drenažnega asfalta. Posegalo se je tudi v širšem območju cestišča, saj obstoječe bankine niso ustrezale pogoju prometne varnosti. Zaradi izredno ozkih obstoječih bankin in strmih obstoječih brežin na visokih nasipih, je bilo potrebno nove brežine varovati s kamnitimi zložbami. V sklopu te projektne dokumentacije se je projektirala tudi zamenjava obrabne plasti in sanacija hidroizolacije na Viaduktu Unec (L=197 m) ter zamenjava obrabne plasti na celotnem priključku Unec, v skupni dolžini 830 m. Kjer je bilo to potrebno, so bile predvidene nove jeklene varnostne ograje, ustreznih nivojev varovanja, pri čemer so bile upoštevane najsodobnejše naletne zaključnice.