Projekt 17|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Obnova vodovoda in kanalizacije v Hotimirovi ulici

zbirnik komunalnih vodov, vodovod, kanalizacijaLjubljana, Slovenija516.000,00 €2010–2011PGD, PZI, PID

PDF

Nazaj na spisek projektov
hotimirova_internet_03.jpghotimirova_internet_01.jpghotimirova_internet_02.jpg

Predmet projekta je rekonstrukcija mešanega kanalskega sistema po Hotimirovi ulici v Ljubljani. Obstoječi kanalski sistem po Hotimirovi ulici je iz betonskih cevi in je bil zgrajen leta 1935, ter je bil v slabem stanju. Na kanalu je bilo po navedbah upravljalca JP Vodovod – Kanalizacija na več mestih korideran. Poleg navedenega je bilo več tehničnih nepravilnosti, zaradi katerih je kanalizacija slabo delovala. Rešili smo horizontalni, verikalni potek kanalizacije in njeno prevodnost. V sklopu projektiranja kanalizacije smo na omenjenem območju sprojektirali tudi rekostrukcija in dograditev javnega vodovodnega omrežja DN 100 v dolžini 517.