Projekt 9|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Izdelava gradbenega dela projektne dokumentacije za objekt KB 110 kV Center - TE – TOL

Zbirnik komunalnih vodov, elektro kabelska kanalizacijaLjubljana, Slovenija2011–2012PGD, PZIElektro Ljubljana d.d.Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

PDF

Nazaj na spisek projektov
tetol_internet_01.jpgtetol_internet_02.jpg

Investitor Elektro Ljubljana zaradi gospodarskega in javnega povraševanja ter nadalj- nega razvoja po elektro omrežju z zazankanim omrežjem kablovodov povezuje razde- lilne transformatorske postaje.

Na območju Mestne občine Ljubljana želi položiti 110 kV kablovod med RTP Center in RTP TE-TOL. Za omenjeni kablovod smo sprojektirati gradbeni del trase za elektro kabelsko kanalizacijo, ki bo omogočala položitev oz. uvlek kablovoda v že gradbeno izvedeno traso. Pri načrtovanju trase je bilo potrebno upoštevati, da je predviden njen potek po urbanem področju in prometnih ulica Ljubljane, obstoječo komunalno infra- strukturo, geomehanske pogoje ter način polaganja kablovoda, saj sledenji določa ter- mične pogoje v katerih bo kabel obratoval in s tem tudi njegovo prenosno zmogljivost. Tako je poleg klasične izgradnje kabelske kanalizacije predvidena tudi izgradnja po tehnologiji horizontalnega vrtanja (metoda HDD) in mirotuneliranje (prehod pod žele- zniško progo).