Projekt 6|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Gradnja elektro kabelske kanalizacije na območju Vrhovcev v Ljubljani

Ljubljana, Slovenija749.356,00 €2011 - 2012Vodenje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, zbirnik komunalnih vodov, elektro kabelska kanalizacijaElektro Ljubljana d.d.Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

PDF

Nazaj na spisek projektov

Investitor Elektro Ljubljana je predvidel in zgradil elektroenergetsko omrežje na območju Vrhovcev. V ta namen smo izdelali načrt elektro kabelske kanalizacije. Načrt je bil izdelan v dveh fazah, prioritetna je bila prva faza. Ta faza je del povezave med dvema RTP-jema in sicer Kozarje in Vič. Druga faza pa služi za nadaljni razvoj. Poleg klasične izgradnje elektro kabelske kanalizacije je bilo predvideno in izdelano vodeno vrtanje pod zahodno obvoznico v dolžini ca 180 m in pod potokom mali Graben v dolžini ca 120 m.