Projekt 23|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Brv za pešce preko Ljubljanice v podaljšku Usnjarske ulice in Gestrinove ulice in gasilska plošča – “Žitni most” v Ljubljani

armiranobetonski ločni most, novogradnjaLjubljana, Slovenija700.000,00 €2009-2010PGD načrt gradb. konstrukcij; odgovorni projektant načrta gradb. konstrukcij za Primorje d.d. Ajdovščina: dr. Peter Kante, univ.dipl.inž.grad.

 

 prof. Boris PodreccaMestna občina Ljubljana


PDF

Nazaj na spisek projektov
itni-most_internet_04-1.jpgitni-most_internet_02.jpgitni-most_internet_03.jpg

Objekt je armiranobetonska konstrukcija sestavljena iz zgornjega in spodnjega loka, ki sta v sredini brvi spojena v enovit prerez, na konceh pa podprta na krajnih opornikih. Armiranobetonska opornika sta sestavljena iz vertikalnih sten, trikotnih krilnih sten, poševnih plošč in temeljne plošče. Temeljna plošča povezuje glave armiranobetonskih mikropilotov, ki so uvrtani v temeljna tla do hribinske podlage. Svetli razpon spodnjega loka je 28,4 m, zgornjega loka pa 35,0 m. Celotna dolžina brvi je 36,0 m. Širina zgornjega loka je 5,0 m (razširitev v sredini; območje v dolžini 6 m') oz. 3,8 m (preostala dva robna dela brvi). Širina spodnjega loka je 2,1 m (sredina brvi), ki se proti vpetju loka v opornike zmanjša na širino 0,4 m.

S pomočjo računskih modelov v računalniškem programu SOFiSTiK so bile izvedene statične in dinamične analize brvi. Uporabljeni so bili ploskovni in linijski končni elementi. Vpetje pilotov v trdna temeljna tla je bilo izvedeno s pomočjo nelinearnih vzmeti, ki so omogočale izključevanje vertikalne nosilnosti posameznih pilotov, v kolikor se je v njih pojavila natezna sila. Za dimenzioniranje elementov je bila uporabljena linearna analiza. Za kontrolo pomikov in kontrolo nosilnosti pilotov pa je bilo izvedenih več nelinearnih analiz za različne možne variante (glede na prevladujočo/neprevladujočo spremenljivo obtežba) »navidezno-stalne« in »karakteristične« kombinacije za primer »mejnega stanja uporabnosti«. Dimenzioniranje elementov je izvedeno skladno s slovenskimi standardi SIST EN.