Projekt 8|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Avtocestni odsek Šentrupert - Vransko - Trojane

avtocestni odsek, rekonstrukcija voziščne konstrukcijeŠentrupert - Vransko, Slovenija2009 -PZI,
vodilna mapa,
načrt gradbenih konstrukcij.DARS d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
AC Šentrupert - Vransko - TrojaneŠentrupert Vransko TrojaneŠentrupert Vransko Trojane

Za investitorja podjetje DARS d.d., se je izdelala projektna dokumentacija za obnovo voziščne konstrukcije na AC 1 Šentilj – Srmin, odsek 0042 in 0642 Šentrupert – Vransko od km 5,750 do km 7,899 ter odsek 0043 in 0643 Vransko – Trojane od km 0,000 do km 0,600. Stanje vozišča je na podlagi meritev vzdolžne ravnosti, prečne ravnosti, torne karakteristike ter vizualne ocene stanja voznih površin, bilo določeno kot mejno za odseka 0042 in 0043 ter slabo na odsekih 0642 in 0643. Obnova vozišča je bila projektirana v obliki nadgradnje obstoječe voziščne konstrukcije v višini 12 cm. Navezava na obstoječe stanje je bila projektirana v obliki prehodnih ramp, na priključku Vransko pa se je predvidela tudi obnova zaviralnega in pospeševalnega pasu v obeh smereh, odvodnjavanje se ne spreminja in je omogočeno z ustreznimi in vzdolžnimi prečnimi skloni, razen na območju obstoječe BVO, ki ostane na isti višini, je bila projektirana koritnica za lažje odtekanje vode pod BVO.