Projekt 7|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

110 kV kabelska povezava med RTP Šiška in RTP Potniški center Ljubljana

Zbirnik komunalnih vodov, elektro kabelska kanalizacijaLjubljana6.140.951,00 €2010-PGD, PZI, PIDElektro Ljubljana d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
rtp-siska_internet_01.jpgrtp-siska_2_internet_02.jpg

Uporaba elektrike je sestavni del sodobnega načina življenja. Gospodarski razvoj in povpraševanje pa povečuje število kablovodov. Distributer mora uporabnikom zagotavljati 24 urni dostop do električne energije oz. izpad le te mora odpraviti v čim krajšem času. Tako z zazankanim omrežjem kablovodov povezuje razdelilne transformatorske postaje z več strani z namenom, da izpad enega ne pomeni izpada napajanja odjemalcev iz določene RTP.

Investitor Elektro Ljubljana namerava na območju Mestne občine Ljubljana položiti 110 kV kablovod med RTP Šiška in RTP PCL. Za omenjeni kablovod smo sprojektirati gradbeni del trase za elektro kabelsko kanalizacijo, ki bo omogočala položitev oz. uvlek kablovoda v že gradbeno izvedeno traso. Pri načrtovanju trase je bilo potrebno upoštevati, da je predviden njen potek po urbanem področju in prometnih ulica Ljubljane, obstoječo komunalno infrastrukturo, geomehanske pogoje ter način polaganja kablovoda, saj sledenji določa termične pogoje v katerih bo kabel obratoval in s tem tudi njegovo prenosno zmogljivost. Tako je poleg klasične izgradnje kabelske kanalizacije predvidena tudi izgradnja po tehnologiji horizontalnega vrtanja (metoda HDD). V času projektiranja smo za 110 kV kabelsko povezavo izdelali tudi primerjalno študijo med mirotuneliranjem in HDD metodo. Slednja se je izkazala za najbolj primerno