Ceste in komunalna infrastruktura

Projektiranje cest in gradbenih konstrukcij za potrebe komunalne infrastrukture predstavlja primer sprotnega poseganja v vsakodnevne infrastrukturne potrebe slovenske družbe. Ker se morajo naši projekti brez težav vklopiti v dejansko stanje infrastrukturnega omrežja na terenu, temelji kakovost našega dela na bogatih projektnih izkušnjah.

brv-miren-4.JPG
entvid_internet_06-1.jpg
kranj_brnik_vodice_internet_01-1.jpg
logatec_unec_internet_01-1.jpg
grabonos_internet_01-1.jpg
vrhovci1_internet_01-1.jpg
rtp-siska_2_internet_02-1.jpg
AC Šentrupert - Vransko - Trojane
tetol_internet_01-1.jpg
Pince - sever
Pince - jug
Tobačna mesto
starine_internet_01-1.jpg
gracisce_smokvica_internet_02-1.jpg
severna-vrata_internet_01-1.jpg
rtp-vrtaca-center1_internet_02-1.jpg
hotimirova_internet_01-1.jpg
Prometna in komunalna infrastruktura poslovne cone Ig
Krožišče Škofljica - Ig
Križišče v Rimskih toplicah
Krožišče na Ptuju in most Grajena
predel_internet_01-1.jpg
itni-most_internet_04.jpg
prikljucek_celovska_internet_01.jpg
entvid_koseze_internet_01-1.jpg