Projekt 3|29  

Arhitektura

Zdravstveni dom Koper

Koper, Slovenija2.000 m²2.570.000,00 €2006arhitekturaDamjan Bradač u.d.i.a.Gasilska brigada Koper

PDF

Nazaj na spisek projektov
Zdravstveni dom KoperZdravstveni dom KoperZdravstveni dom Koper

Objekt je izveden kot armirano betonska montažna konstrukcija. Višina glavnega objeka je 12 m nad terenom. Višina pritličniega dela objekta je visok 4,75 m. Fasada objekta je izvedena iz prefabriciranih armiranobetonskih strukturiranih izolativnih plošč. Polnila v horizontalnih pasovih objekta so izvedena kot izolativna kompozitna stena z zunanjim prezračevanim slojem iz akrilpoliuretanskih plošč. Stopniščno jedro z dvigalom je na vhodni fasadi zastekljeno s pol-strukturno fasado iz barvanega stekla. Posebna pozornost je bila posvečena oblikovanju ab montažne fasade, ki predstavlja praviloma težavo oziroma sinonim za ceneno gradnjo namenjeno industrijskim in skladiščnim objektom.

Montažna betonska fasada nam omogoča ločevanje od konstrukcijskega dela objekta, oziroma izvedbo horizontalnih pasov. Princip horizontalnih pasov s polnili je omogočal v času projektiranja in med samo gradnjo aplikacijo sprememb brez večjih vplivov na končni predvideni izgled objekta. Vertikalna poudarjena struktura zunanjega sloja fasade zasenči, prekrije oziroma reši problem stikovanja fasadnih plošč, tako fasada deluje monolitno, suvereno. Sprednja SZ stran objekta je zaradi pritličnih delov in vhoda v objekt oblikovana kot mestna fasada.