Projekt 16|29  

Arhitektura

Vinska klet Bjana

Gradnja nove kletiBiljana v Goriških brdih, Slovenija300 m2220.000,00 €2008IDP, PGD; PZI;  Arhitektura, gradbene konstrukcijeAna Hawlina, arh. In Nataša Štrukelj, u.d.i.a.Miran in Petra Sirk

PDF

Nazaj na spisek projektov
BjanaBjanaBjana

Nova klet je prislonjena k obstoječi stari obokani kleti stanovanjske hiše Sirk in z njo funkcionalno povezana. Klet ima samostojen izhod do zunanjega prostora, namenjena je hranjenju in zorenju vin ter etiketiranju steklenic.
Konstrukcijska zasnova oboda kleti je armiranobetonska s povozno armiranobetonsko ploščo dvoriščnega platoja.