Projekt 4|29  

Arhitektura

Uršulinski samostan

rekonstrukcija, delna sprememba namembnostiLjubljana, Slovenija3.104 m²3.600.000,00 €2005 - 2007Arhitektura,
gradbene konstrukcije,
instalacije.Marijana Žigon u.d.i.a.Uršulinski samostan Ljubljana

PDF

Nazaj na spisek projektov
Uršulinski samostanUršulinski samostanUršulinski samostanUršulinski samostanUršulinski samostanUršulinski samostan

Projekt se je izvajal v dveh fazah. Prva faza je obravnavala prenovo dveh etaž zahodnega trakta severnega dela samostana in sicer pritlični del in neizkoriščeno podstrešje.
V pritličnem delu se nahaja kulturni center, ki je javnega značaja. Tvorijo ga štirje razstavni prostori, ki so orientirani na Plečnikov trg, povezovalni arkadni hodnik obrnjen in zastekljen proti notranjemu dvorišču, ter podaljšek arkadnega hodnika kot direktna povezava s Slovensko ulico.
Interna samostanska knjižnica je izvedena na do takrat neizkoriščenem podstrešju. Leseno ostrešje je zamenjano z novo jeklen/leseno konstrukcijo. Knjižnica je zasnovana kot enoten prostor odprt do slemena. Proti jugu in notranjemu atriju, ki ga objekt oklepa z Uršulinsko cerkvijo se odpira na veliko teraso.Druga faza je obravnavala rekonstrukcijo in delno spremembo namembnosti zahodnega trakta severnega krila in severnega dela glavnega samostanskega objekta Uršulinskega samostana v Ljubljani, ki je umeščen v samo središče mesta.
Pri projektu je šlo za celostno prenovo in sanacijo objekta in omogočanje dostopa invalidom do vseh delov samostana.Prenovljeni prostori javnega značaja obsegajo študentski dom, vrtec za dve skupini prvega starostnega obdobja s telovadnico, povečanje zmogljivosti obstoječega kulturnega centra, poslovne prostore za potrebe uprave samostana z arhivom.
Ostali prostori so internega značaja namenjeni potrebam sester uršulink.