Projekt 10|29  

Arhitektura

Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje

industrijski objekt, novogradnjaCerklje na Dolenjskem, Slovenija10.650 m²30.879.000,00 €2006 - 2008arhitektura,
IDP,
PGD,
PZI,
PID,
projektantski nadzor.
gradbene konstrukcijeDamjan Bradač u.d.i.a.Mestna občina Celje

PDF

Nazaj na spisek projektov
rcerocrcerocrceroc

Mestna občina Celje je na osnovi sprejete strategije gospodarjenja z odpadki zgradila nov Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) na lokaciji Bukovžlak. V sklopu RCERO so izvedeni objekti sortirnice in demontaže, kompostarne, MBO, ureditev odlagališča nenevarnih odpadkov in spremljevalni objekti. Objekti so postavljeni na plato severno od odlagališča. Glavna funkcija kompleksa je gospodarno ravnanje z odpadki, njihova predelava, ter zmanjševanje volumna odpadkov in s tem daljšanje uporabne dobe odlagališča. Objekti so zasnovani kot armiranobetonske montažne konstrukcije razponov do 22m. Objekti so oblikovani kot utilitarna lupina, ki obdaja tehnologijo strojev.