Projekt 5|29  

Arhitektura

Prenova starega mlina

rekonstrukcija in gradnja prizidkaStična, Slovenija920 m²1.200.000,00 €2006arhitektura,
gradbene konstrukcije,
instalacije.Marijana Žigon u.d.i.a.Cisterijanska opatija Stična

PDF

Nazaj na spisek projektov
Stari mlin StičnaStari mlin StičnaStari mlin Stična

Projekt je obravnaval rekonstrukcijo starega valjčnega mlina v sklopu Cistercijanske opatije Stične z novim prizidkom ob severni fasadi objekta, ki je star med 300-400 leti in je spomeniško varovan.

Prizidek je zidana stavba z armirano betonsko usločeno severno fasadno steno na kateri so obešene grede iz lepljenega lesa. V prizidku so umeščene komunikacije in učilnice. Lesene lamele skrivajo pogled na velika okna in najvišji del s strojnico dvigala.

Objekt služi potrebam župnijskega urada in mladinskega centra in je umeščen v prostor tako, da tvori dve ločeni zunanji ureditvi, južno ob glavnem vhodu in severno med objektom in potokom. Severni »amfiteater« je urejen v terasah za možnost zunanjih prireditev.