Projekt 28|29  

Arhitektura

Predor Markovec - portalna območja in servisni objekti

dvocevni dvopasovni predor - portalna območja in servisni objektiKoper, Slovenija120.000.000,00 €2004 - 2013načrt arhitekture, zunanja ureditev: IDP, PGD, PZI

 Damjan Bradač u.d.i.a.DARS d.d.


PDF

Nazaj na spisek projektov
markovec-2.JPGmarkovec-5.JPGmarkovec-7.JPG

Portalno območje na koperski strani se nahaja na severnem pobočju Markovca, nasproti starega mestnega jedra Kopra. Objekt je zasnovan kot poseg v urban mestni prostor oziroma kot ločnica med cestnim prostorom in pobočjem Markovca. Portal posnema naravne kamnite sloje peščenjaka, ki so značilni za obravnavano območje. Portal na izolski strani se povezuje z občutljivim prostorom doline Pivol. Z arhitekturo portala se je skušal zmanjšati poseg v izrazito ruralno okolje. V sklopu projekta so izvedeni portali, dimna pregrada, pogonska centrala in ostali pomožni objekti.