Projekt 27|29  

Arhitektura

Oskrbovana stanovanja Velenje

Nova gradnjaVelenje, Slovenija878 m2nerealizirano (IDP izdelan 2003)IDP; ArhitekturaNataša Štrukelj, u.d.i.a.NSPIZ Ljubljana in občina Velenje

PDF

Nazaj na spisek projektov
VelenjeVelenjeVelenje

Na vabljenem natečaju izbrana in nagrajena rešitev za gradnjo novega objekta z oskrbovanimi stanovanji  je bila osnova za izdelavo PGD projektne dokumentacije, ki jo je izdelalo podjetje Vegrad Velenje, vendar do realizacije projekta ni prišlo.
Objekt, ki je bil zasnovan v skladu s projektno nalogo naročnika in investitorja, naj bi se nahajal na lokaciji med Kidričevo, Šercerjevo, Jenkovo in Jurčičevo cesto. V objektu je bilo poleg skupnih in servisnih prostorov predvidenih 13 ali 14 stanovanjskih enot, ki se po velikosti delijo na garsonjere, eno in dvosobna stanovanja.
Poleg dovoza je bilo ob objektu predvidenih še 20 parkirnih mest.