Projekt 20|29  

Arhitektura

LIDL Rudnik

Trgovski objekt, novogradnjaLjubljana, Slovenija2017,80 m22.300.000,00 €2011-2012vodilna mapa, načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, zunanja ureditev IDP, PGD, PZI, PID

 Damjan Bradač u.d.i.a.Lidl d.o.o.


PDF

Nazaj na spisek projektov
lidl-03.jpglidl-04-1.JPG

Na območju trgovske cone Rudnik je investitor, zaradi posedanja obstoječega trgovskega centra in posledično njegove odstranitve, predvidel gradnjo novega trgovskega objekta Lidl.

Objekt je armiranobetonske konstrukcije montažnih stebrov vpetih v čašaste temelje in I-nosilcev. Pozidava je izvedena s stenami iz penobetona. Nadstrešek nad vhodom objekta in podkonstrukcija fasadnih plošč je izveden iz jeklenih profilov. Celoten objekt je temeljen na pilotih.

Objekt je glede funkcionalnosti prostorov in izvedbe materialov, projektiran skladno s tipizacijo blagovne znamke LIDL.

Objektu pripada zunanja ureditev z parkirišči, ki se navezuje na ureditev trgovske cone.