Projekt 21|29  

Arhitektura

Letališče Cerklje ob Krki

vojaški objekt, prenova, novogradnjaCerklje ob Krki, Slovenija24.200 m²33,70 €2006 - 2008idejni projekt,
master plan
(arhitektura, gradbene konstrukcije)Damjan Bradač, u.d.i.a.Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

PDF

Nazaj na spisek projektov
Letališče CerkljeLetališče Cerklje ob KrkiLetališče Cerklje ob Krki

V okviru Slovenske vojske se izvaja celovito prenovo obstoječega vojaškega letališča Cerklje. Izdelan je bil idejni projekt za celotno območje, kjer so predvideni objekti za delovanje letališče s spremljevalnimi skladiščnimi in servisnimi objekti: kontrolni stolp, objekt gasilske reševalne službe, hangar za generične lovce, hangar za helikopterje, skladišče goriv, skladišče minsko eksplozijskih sredstev, ter nova letalska šola. Prenovila se bo tudi celotna komunalno-tehnološka in cestna infrastruktura ter podaljšala obstoječa vzletno pristajalna steza.