Projekt 11|29  

Arhitektura

Center za ravnanje z odpadki Dolenjska - II. faza

industrijski objektLeskovec, Slovenija12.000 m²23.000.000,00 €2004 - 2006arhitektura,
gradbene konstrukcije:
IP, PGD, PZI, tehnična asistenca.


Damjan Bradač, u.d.i.a.Občina Novo mesto, EU kohezijski sklad

PDF

Nazaj na spisek projektov
rcerodRCERODrcerod

V letu 2005 je Center za ravnanje z odpadki Dolenjske v Leskovcu, v skladu z državno strategijo in zakonodajo, postal medregijski center za ravnanje z odpadki za območje Dolenjske, Posavja in Bele Krajine. V tehnični asistenci je bilo, na podlagi pridobljenih podatkov o zbranih trdih nenevarnih odpadki v regijah Dolenjska, Posavje in Bela Krajina, potrebno določiti najoptimalnejši način transportiranja odpadkov na skupno deponijo v Leskovcu (Dolenjska) in predvideti najprimernejšo tehnologijo za obrat Mehansko-biološke obdelave odpadkov (MBO) na deponiji v Leskovcu. Naloga projekta je bila tudi izdelava PGD za MBO, Idejnih projektov za podcentre, analiza transportiranja odpadkov, izdelava poročila o vplivih na okolje (PVO) in investicijskega programa za izvedbo predlaganih rešitev.