Arhitektura

V sodobni družbi vrednota prostora vse bolj pridobiva na veljavi. Arhitekti podjetja Elea iC so organizacijska enota, ki po eni strani samostojno nastopa na svojih ciljnih trgih, po drugi pa nudi podporo celotnemu podjetju pri pri širokem razponu projektov. Njihovo delo obsega celovito arhitekturno projektiranje, ki sega od idejne zasnove do izvedbenih načrtov za javne, kulturno-izobraževalne, industrijske, športne in stanovanjske objekte, ter načrtovanje njihove opreme. Posebno področje delovanja pa predstavlja projektiranje zahtevnih inženirskih objektov kot so mostne konstrukcije in drugi infrastrukturni objekti v sklopu cestnega programa.

Letališče Cerklje ob Krki
Gasilski dom Koper
Zdravstveni dom Koper
Uršulinski samostan
Stari mlin Stična
kobarid
_kam3400-1213-1200.JPG
bsp_overview_pov_00-8.jpg
nuk-05.jpg
rceroc
rcerod
Volče
Sveti Duh
Muzej sirarstva
Vrtec v uršulinskem samostanu
Bjana
Stanovanjska hiša Ljubljana
Stanovanjska hiša Radomlje
Elea biro
lidl-04.JPG
Letališče Cerklje
brv-03.jpg
Biodiesel Lendava
luka-01.jpg
bryansk-01.jpg
bon-02.jpg
Velenje
markovec-3.JPG
kar-3.jpg